PEOPLE

Asian People

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ

22 March 2020 View :

55

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ

ในสถานการณ์ที่โควิด - 19 กำลังระบาด เราก็จะเห็นคนใจบุญมากมายที่ต่างกันพาออกมาช่วยเหลือเท่าที่พวกเขาสามารถช่วยได้ และอักหนึ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดนี้ อย่างเกาหลีใต้ ก็มีดาราใจบุญออกมาช่วยเหลือ มีครกันบ้างมาอัพเดทกันค่ะ

 

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ

 

 

กงยู ร่วมบริจาคเงินเป็นจำนวน 100 ล้านวอน ให้แก่องค์กร Community Chest of Korea ซึ่งุดประสงค์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานและทีมแพทย์ และ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และด้อยโอกาส เพื่อป้องกัน และรักษา จากเหตุการณ์ การติดเชื้อ COVID-19 ที่กำลังเกิดขึ้น

 

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ


พัคแฮจวิน ร่วมบริจาคแว่นตาเพื่อความปลอดภัยจำนวน 500 ชิ้น และ หน้ากากอนามัย จำนวน 1,000 ชิ้น ให้กับทีมงานซีรีย์ “ OLD SCHOOL INTERN อีกทั้งพัคแฮจวิน ยังได้ร่วมถ่ายคลิปเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับเชื้อไวรัส COVID-19 โดยรายได้จากการทำงานคลิปชิ้นนี้ พัคแฮจวิน ได้บริจาคเพิ่มเติมตามมูลนิธิอีกด้วย

 

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ

 


เยริ เกิร์ลส เดย์  ได้บริจากคเงิน 100 ล้านวอนผ่านองค์กร SAVE THE CHILDREN โดยเงินส่วนที่เธอบริจาคนั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อการรักษาฉุกเฉินสำหรับเด็กที่เมืองแทกู และ สำหรับของใช้เด็กที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย และเด็กที่ถูกเลี้ยงดูโดยผู้ปกครองที่สูงอายุ

 

ส่วนหนึ่งของร่วมด้วยช่วยกันกับเหล่าศิลปินคนดังใจบุญแห่งแดนกิมจิ

 

 

พัคชินเย บริจาคเงินจำนวน 50 ล้านวอน ให้กับองค์กร Korea Food for the Hungry International เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสนี้ และ สนับสนุนการซื้อหน้ากากอนามัย ให้แก่ครอบครัวที่มีรายได้น้อยอีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีดารามากมายที่คอยสนับสนุนกันอยู่เรื่อยๆ เพราะสงครามกับไวรัสครั้งนี้ใหญ่หลวงนัก อย่างไรก็ตามขอให้ ทุกคนดูแล รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

 

Cr. ภาพ Pinterest