LIFESTYLE

Health

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

17 April 2020 View :

34

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

หลังจากรวมพลพนักงานจิตอาสาในเครือ โมโน กรุ๊ป ร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ล่าสุด โมโน กรุ๊ป และ ตัวแทนพนักงานจิตอาสา ได้นำหน้ากาก Face Shield ส่งมอบให้กับสถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

พนักงานจิตอาสา "โมโน กรุ๊ป" ส่งมอบหน้ากากเฟสชิลด์

 

 

โดยมี คุณสุคนธ์ศรี  คล่องอขระ พยาบาลแผนกคัดกรองแยกผู้ป่วย สถาบันบำราศนราดูร และคุณฉันทนา เคหะ รักษาการหัวหน้าหน่วยตรวจโรคแพทย์เวรฉุกเฉินโรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้รับมอบ จากนั้นส่งมอบหน้ากาก Face Shieldทางไปรษณีย์ให้กับโรงพยาบาลท่าแซะ2 จ.ชุมพร
เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ได้ใช้ในการ ในป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โคโรน่า (COVID-19)