LIFESTYLE

Mom & Baby

เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

15 February 2020 View :

165

เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

เคล็ด ฉันจะเป็นแม่ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่” เพราะความฝันของแม่ทุกคนคือการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูก (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

แต่ทว่าเส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ระหว่างต้องพบเจออุปสรรคนานาที่ทำให้คุณแม่หลายคนท้อจนถอดใจ วันนี้ Gugirls จะช่วยคุณแม่เตรียมพร้อมสำหรับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยการแบ่งขั้นตอนเตรียมพร้อมเป็น 3 ระยะคือ ระยะก่อนคลอด ระยะหลังคลอดและการเตรียมตัวเมื่อคุณแม่ต้องกลับไปทำงาน มาเริ่มเตรียมตัววันนี้เพื่อความสำเร็จบนเส้นทางนมแม่ด้วยกันค่ะ

 

เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

ระยะก่อนคลอด

1. ฝากครรภ์กับ ร.พ.ที่ส่งเสริมเรื่องนมแม่ ดูแลตนเองและทารกในครรภ์ให้สุขภาพแข็งแรง ตรวจเลือดอยางละเอียดเพื่อค้นหาโรคที่ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2. คุณแม่ควรเริ่มศึกษาข้อดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หาข้อมูลที่ถูกต้องทั้งในเรื่อง กายวิภาค การทำงานของเต้านม กลไกลการหลั่งน้ำนม รวมทั้งวิธีการกระตุ้นให้เต้านมสร้างและหลั่งน้ำนมให้มามากและมานานตามต้องการ

3. ศึกษาขั้นตอนการให้นมแม่ที่ถูกวิธี ศึกษาเรื่องอาหารที่มีประโยชน์ต่อแม่ทั้งในระหว่างตั้งครรภ์และให้นมลูก

4. หากิจกรรมที่สามารถส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

5. ตรวจหาความผิดปกติของเต้านม หัวนม ลานนม เมื่อพบปัญหาควรปรึกษาแพทย์และแก้ไขความผิดปกตินั้นทันที

6. ศึกษาวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

 

เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

 

ระยะหลังคลอด

1. หลังคลอดควรให้ลูกได้ดูดนมแม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อช่วยให้ฮอร์โมน  Prolactin เริ่มทำงานในการสร้างน้ำนมทำให้น้ำนมมาเร็ว และช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมน Oxytocin ช่วยในการหดรัดตัวของมดลูก ช่วยป้องกันการตกเลือดหลังคลอด

2. ควรให้แม่และลูกอยู่ใกล้ชิดกันให้มากที่สุด ไม่ควรแยกแม่แยกลูกห่างไม่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลแม่หรือลูกเป็นพิเศษ เพื่อให้แม่สามารถให้นมลูกได้บ่อยเท่าที่ลูกต้องการ

3. จัดท่าในการให้นมให้เหมาะสมและสะดวกสบายในการให้นมแม่ ในระยะแรกอาจต้องใช้นิ้วคีบหัวนมเข้าปากลูกเพื่อให้ลูกอมหัวนม (Latch on) ให้ถูกต้องเพื่อให้ลูกงับปากเข้าให้ลึกถึงลานหัวนม

4. ควรให้ลูกดูดนมจากเต้านมทั้งสองข้างให้เกลี้ยงเต้าเพื่อให้ได้น้ำนมทั้งส่วนหน้า (Fore-milk) และส่วนหลัง (Hind-milk) การให้นมมื้อต่อไปให้เริ่มดูดข้างที่ค้างไว้มื้อก่อนหน้า โดยให้ดูดข้างละไม่เกิน 15 นาที หากลูกยังไม่อิ่มให้สลับข้างไปมา

5. ให้ลูกดูดนมบ่อยเท่าที่ต้องการประมาณ 8-12 ครั้งต่อวันหรือทุก 2-3 ชั่วโมง

6. ไม่ให้น้ำ นมผสม หรืออาหารอื่น เพราะจะทำให้ลูกอิ่มและไม่อยากดูดนมแม่อีก

7. ในเดือนแรกไม่ควรให้ลูกใช้ขวดนมโดยไม่จำเป็น เนื่องจากกลไกการดูดแตกต่างจากหัวนมแม่ หากไม่สามารถให้นมลูกจากเต้าได้ในระยะแรกควรป้อนน้ำนมจากถ้วยแทน

8. แม่ควรทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่และดื่มน้ำอย่างน้อยวันละ 2-3 ลิตร 

9. ครอบครัวควรมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการดูแลทารก ช่วยเป็นกำลังใจให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้สำเร็จ เพื่อลดความเครียดและให้แม่ได้มีเวลาพักผ่อน 

 

เคล็ด (ไม่) ลับเพื่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วย “นมแม่”

 

เมื่อแม่ต้องกลับไปทำงานนอกบ้าน

         ให้ลูกดูดนมแม่ทันทีที่แม่ตื่นนอนหรือก่อนไปทำงาน ระหว่างวันควรจัดเวลาเพื่อปั๊มนมเก็บทุก 3 ชม. โดยแต่ละครั้งควรปั๊มให้เกลี้ยงเต้าและไม่ควรปั๊มนมภายใน 3 ชม.ก่อนกลับถึงบ้าน จัดเก็บน้ำนมที่ปั๊มได้ในตู้เย็นหรือแช่กระติกน้ำแข็ง เมื่อกลับถึงบ้านให้เก็บฟรีซในตู้เย็นทันทีผู้ดูแลเด็กควรหลีกเลี่ยงการป้อนนมเด็กในมื้อที่แม่ใกล้จะกลับถึงบ้าน เพราะจะทำให้เด็กอิ่มและไม่อยากดูดนมแม่ช่วงวันหยุดแม่ควรให้ลูกดูดนมอย่างสม่ำเสมอเพื่อกระตุ้นให้น้ำนมยังคงสร้างอย่างพอเพียง

             เมื่อมีปัญหาในการให้นมแม่ คุณแม่ควรหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ หรือปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลคุณแม่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างถูกต้องและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ นอกจากนี้คุณแม่สามารถโทรศัพท์เข้าไปขอคำปรึกษาปัญหานมแม่กับ คลินิกนมแม่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือที่เรารู้จักกันในนาม คลินิกนมแม่โรงพยาบาลเด็ก อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ผ่านทางคอลเซ็นเตอร์ที่โทร 0-2354-8350 , 0-2354-8945 , 08-1627-8008 

อ้างอิง

ศ.คลินิก พญ.วิบูลพรรณ ฐิตะดิลก, รศ.พญ.มานี ปิยะอนันต์, พญ.ยุพยง แห่งเชาวนิช. คู่มือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน สาขาสูตินรีเวชวิทยา. กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และชมรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่, 2548.